ఈ నూనె తో జుట్టు ఊడకుండా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది || How to control Hair fall in Telugu || Home Remedies

(Visited 10 times, 1 visits today)

Comment (28)

  1. It has been a year since I started out trying something to treat my hair loss. Till I used this guide, “mawa shocking plan” (Google it). After three weeks of use, I only notice a couple of strands of hair on my shower comb right after brushing my hair. New hair is fast growing as well as my existing hair is getting longer after four weeks.

  2. shampoo Kakunda kunkudikaayaltho Thala snanam cheyakudadaaa and mandarapuvvu Enda Betti nunelo mariginchala leka pachiga unna puvvu ni nunelo veste saripothundaa plz reply come fast and jens ki panchestundaa

Leave a Comment